ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ປະກາດຂາຍໂຮງແຮມ
ລາຄາ: 7,000,000 ໂດລາ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 10,000

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

  • ບ້ານ ດົງກະເລົາ

ລັກສະນະຂອງໂຮງແຮມເປັນໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ໃນໃຈກາງເມືອງ, ຕິດກັບຖະໜົນເບຕົງໃຫຍ່ 13 ເໜືອ, ອາຄານມີທັງ 6 ຫຼັງ, ມີ 2 ຊັ້ນ 50 ຫ້ອງ, ມີ 16 ຕູບ, ໜອງປາ, ມີສວນອາຫານ, ຄາລາໂອເກະ ແມ່ນດຳເນີນກິດຈະການທຸກມື້ ແລະ ອື່ນຽ.

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ


ຄອມເມັ້ນ