ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ປະກາດຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ (ດ່ວນ)
ລາຄາ: 5,000,000 ບາດ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 160

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ

  • ບ້ານ ທ່ານາແລ້ງ

ເປັນດິນເຂດຕົວເມືອງ ທາງເຂົ້າສະດວກສະບາຍມີນໍ້າ - ໄຟຟ້າພ້ອມ ສາມາດພັດທະນາຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ.

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ