ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ປະກາດຂາຍ (ດ່ວນ)
ລາຄາ: 88,000,000 ໂດລາ

  • ເນື້ອທີ່ 5,500

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

  • ບ້ານ ວັດຈັນ

ລັກສະນະຂອງດິນເປັນດິນປຸກສ້າງ ແລະ ມີອາຄານສ້າງໄດ້ 100% ມີທັງໝົດ 6 ຊັ້ນ, ພ້ອມກິດຈະການສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ຈະສ້າງຕັ້ງທະນາຄານກໍ່ໄດ້, ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສະດວກສະບາຍ,ຢູ່ໃຈກາງເມືອງ.

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ