ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ປະກາດຂາຍ (ດ່ວນ)
ລາຄາ: 25,000,000 ໂດລາ

  • ເນື້ອທີ່ 2,784

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

  • ບ້ານ ວັດຈັນ

ລັກສະນະເປັນດິນເປົ່າຫວ່າງ, ຖົມແລ້ວສາມາດປຸກສ້າງໄດ້ເລີຍ, ເປັນດິນໃນໃຈກາງເມືອງ, ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກໄດ້ຫຼາຍເສັ້ນທາງ, ເໝາະກັບການພັດທະນາເປັນສອງການຄ້າ: ໂຮງແຮມ, ຫ້ອງການໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ