ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ປະກາດຂາຍດິນພ້ອມເຮືອນ (ດ່ວນ)
ລາຄາ: 480,000 ໂດລາ

  • ເນື້ອທີ່ 600

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ

  • ບ້ານ ສີໄຄທົ່ງ

ລັກສະນະຂອງເຮືອນ ເປັນເຮືອນຂະໜານ 15 x 15 ເຮືອນວິນລ່າ 2 ຊັ້ນ, ມີ 3 ຫ້ອງນອນ, ມີ TV 32 ນິວຫ້ອງນອນຊັ້ນ 2 ພ້ອມແອ SAMSUNG18 BTU, TV 42.

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ