ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ປະກາດຂາຍດິນພ້ອມອາຄານ (ດ່ວນ)
ລາຄາ: 450,000 ໂດລາ

  • ເນື້ອທີ່ 160

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ

  • ບ້ານ ໂພນສະຫວັນໃຕ້

ລັກສະນະຂອງດິນ ແລະ ຂະໜານຂອງເຮືອນ 7,10 x 20 ເຮືອນປະກອບມີທັງໝົດ 3 ຊັ້ນ, ມີຫ້ອງນອນ 3 ຫ້ອງຄູ່ພ້ອມ 3 ຫ້ອງນໍ້າ, ເປັນເຮືອນຢູ່ໃຈກາງເມືອງມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກສະດວກສະບາຍ.

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ