ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ປະກາດຂາຍດິນ (ດ່ວນ)
ລາຄາ: 450 ໂດລາ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 15,554

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

  • ບ້ານ ນາໄຫ

ລັກສະນະຂອງດິນເປັນດິນເປົ່າຫວ່າງ, ຖົມແລ້ວ, ສາມາດປຸກສ້າງໄດ້ເລີຍ, ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກສະດວກສະບາຍ, ຢູ່ໃກ້ກັບຕົວເມືອງ, ເໝາະແກ່ກັບການພັດທະນາເຊັ່ນ: ໂຮງງານ, ສາງ, ປູກຝັງລ້ຽງສັດ, ດິນຈັດສັນ.

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ