ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ປະກາດຂາຍດິນ (ດ່ວນ)
ລາຄາ: 500 ໂດລາ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 8,357

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

  • ບ້ານ ຈອມມະນີ

ລັກສະນະຂອງດິນເປັນດິນເປົ່າຫວ່າງ, ຖົມແລ້ວ, ສາມາດປຸກສ້າງໄດ້ເລີຍ, ມີໄຟຟ້ານໍ້າປະປາສະດວກສະບາຍ, ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກສະດວກສະບາຍ, ຢູ່ໃນໃຈກາງເມືອງ.

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ


ຄອມເມັ້ນ