ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນ
ລາຄາ: 1,730,000 ໂດລາ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 4,945

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊທານີ

  • ບ້ານ ຊ້າງຄູ້

ເປັນດີນເປົ່າຫວ່າງ,ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ,ມີທາງເຂົ້າ-ອອກສະດວກສະບາຍ,ສາມາດພັດທະນາເປັນຫ້ອງແຖວ,ບ້ານພັກ,ຫ້ອງການ ແລະທຸລະກິດອື່ນໆ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ