ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍເຮືອນ
ລາຄາ: 95,000 ໂດລາ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 151

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

  • ບ້ານ ໜອງທາເໜືອ

ເປັນເຮືອນວີນລາ 2 ຊັ້ນ,ເປັນເຮືອນຢູ່ໃນຕົວເມືອງ, ເໝາະກັບການຢູ່ອາໄສພ້ອມດ້ອຍຄອບຄົວເລີຍ,ເຮັດເປັນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ,ບໍລິສັດ ແລະ ທຸລະກິດອື່ນໆລາຄາຂາຍ:95,000 ໂດລາ/ລ໋ອກ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ