ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍເຮືອນ
ລາຄາ: 700,000 ໂດລາ

  • ເນື້ອທີ່ 1,403

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

  • ບ້ານ ວຽງຈະເລີນ

ເປັນເຮືອນວີນລາ 2 ຊັ້ນ,ເປັນເຮືອນຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ເໝາະກັບການຢູ່ອາໄສພ້ອມຄອບຄົວເລີຍ,ລາຄາຂາຍ: 700,000 ໂດລາ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ