ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນ
ລາຄາ: 6,300 ບາດ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 301

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ

  • ບ້ານ ດົງນາໂຊກໃຕ້

ລັກສະນະຂອງດີນເປັນດີນເປົ່າຫວ່າງ,ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ,ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກສະດວກສະບາຍ,ເໝາະກັບການປຸກສ້າງເປັນທີ່ພັກອາໄສຢູ່,ບ້ານພັກ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ