ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ດີນແບ່ງຂາຍ
ລາຄາ: 3,500 ບາດ /

  • ເນື້ອທີ່ ຫວ່າງ

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊທານີ

  • ບ້ານ ນາແຄ

ເປັນດີນຈັດສັນແບ່ງຂາຍ,ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ,ມີເສັ້ນທາງຄອນກຣິດສະດວກສະບາຍ,ມີໄຟຟ້າສະດວກສະບາຍ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ