ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນ
ລາຄາ: 500 ໂດລາ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 7,200

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

  • ບ້ານ ຈອມມະນີ

ເປັນດີນເປົ່າຫວ່າງ,ຖົມແລ້ວສາມາດປຸກສ້າງໄດ້ເລີຍ,ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ,ຕິດກັບຖະໜົນໃຫຍ່ເລີຍ,ເໝາະແກ່ກັບການເຮັດເປັນໂຮງແຮມ,ອາພາດເມັ້ນ,ທີ່ຢູ່ອາໄສ,ຫ້ອງການໃຫ້ເຊົ່າແລະອື່ນໆ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ