ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນ
ລາຄາ: 450 ບາດ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 15,554

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

  • ບ້ານ ນາໄຫ

ເປັນດີນເປົ່າຫວ່າງ,ຖົມແລ້ວສາມາດປຸກສ້າງໄດ້ເລີຍ,ຢູ່ໃກ້ກັບຕົວເມືອງ,ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກສະດວກສະບາຍ,ເໝາະແກ່ກັບການເຮັດເປັນໂຮງງານ,ສາງ,ປູກຝັງລ້ຽງສັດ,ດີນຈັດສັນ ແລະອື່ນໆ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ