ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍເຮືອນ
ລາຄາ: 554 ໂດລາ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 1,108

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ

  • ບ້ານ ດອນປ່າໄໝ່

ເປັນເຮືອນວີນລາ 2 ຊັ້ນ,ເປັນເຮືອນຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ, ເໝາະກັບການຢູ່ອາໄສພ້ອມຄອບຄົວເລີຍ,ລາຄາຂາຍ: 554 ໂດລາ/ຫຼັງ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ