ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນ
ລາຄາ: 1,500 ບາດ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 3,522

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

  • ບ້ານ ຊຽງດາ

ລັກສະນະຂອງດີນເປັນດີນເປົ່າຫວ່າງ,ຖົມແລ້ວສາມາດປຸກສ້າງໄດ້ເລີຍ,ມີໄຟຟ້າ-ນໍ້າປະປາສະດວກສະບາຍ,ເນື້ອທີ່ດີນທັງໝົດແມ່ນ: 3,522 ຕາແມັດ,ຂາຍຍົກ ຫຼື ສາມາດແບ່ງຂາຍໄດ້,ລາຄາຂາຍແມ່ນ: 1,500 ບາດ/ຕາແມັດ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ