ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນ
ລາຄາ: 550 ບາດ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 4,736

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

  • ບ້ານ ນາຄວາຍກາງ

ລັກສະນະຂອງດີນເປັນດີນເປົ່າຫວ່າງ,ຖົມແລ້ວສາມາດປຸກສ້າງໄດ້ເລີຍ,ມີໄຟຟ້າ-ນໍ້າປະປາສະດວກສະບາຍ,ເນື້ອທີ່ດີນທັງໝົດແມ່ນ: 4,736 ຕາແມັດ,ລາຄາຂາຍແມ່ນ: 550 ບາດ/ຕາແມັດ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ