ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນ
ລາຄາ: 4,500 ໂດລາ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 6,745

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

  • ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ

ລັກສະນະຂອງດີນເປັນດີນເປົ່າຫວ່າງ,ຖົມແລ້ວສາມາດປຸກສ້າງໄດ້ເລີຍ,ມີໄຟຟ້າ-ນໍ້າປະປາສະດວກສະບາຍ,ເນື້ອທີ່ດີນທັງໝົດແມ່ນ: 6,745 ຕາແມັດ,ລາຄາຂາຍແມ່ນ:4,500 ໂລດາ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ