ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນພ້ອມອາຄານ
ລາຄາ: 50,000,000 ໂດລາ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 12,075

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

  • ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ

ເປັນອາຄານສ້າງໄດ້ 60% ແລ້ວ,ມີ 5 ຊັ້ນ,ກວ້າງ 8 ແມັດ,ຍາວ 25 ແມັດ,ລາຄາຂາຍ:50,000,000 ໂດລາ,ລາຄາເຊົ່າ: 800,000 ໂດລາ,ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກສະດວກສະບາຍ,ຢູ່ໃນໃຈກາງເມືອງ,ເໝາະກັບການພັດທະນາເປັນໂຮງແຮມ,ຫ້ອງການໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ