ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນ
ລາຄາ: 1,000 ໂດລາ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 55,000

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

  • ບ້ານ ຈອມມະນີ

ລັກສະນະຂອງດີນມີ: ເດີ່ນເຕະບານ,ສວນອາຫານ,ສະລອຍນໍ້າ,ທະເລທຽມ ແລະ ອື່ນໆທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ,ເນື້ອທີ່ດີນທັງໝົດ: 55,000 ຕາແມັດ,ລາຄາຂາຍ: 1,000 $/ຕາແມັດ,ລາຄາເຊົ່າ:200,000$/ປີ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ