ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນ
ລາຄາ: 1,200 ບາດ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 32,127

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊທານີ

  • ບ້ານ ລາດຄວາຍ

ລັກສະນະຂອງດີນເປັນດີນເປົ່າຫວ່າງ,ງາມ,ຖົມແລ້ວສາມາດປຸກສ້າງໄດ້ເລີຍ,ມີໄຟຟ້າ-ນໍ້າປະປາ,ເໝາະກັບການເຮັດເປັນທີ່ຢ່ອາໄສ,ບ້ານພັກ,ທຸກລະກິດ,ເນື້ອທີ່ດີນທັງໝົດແມ່ນ: 32,127 ຕາແມັດ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ