ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍອາຄານ
ລາຄາ: 20,000,000 ໂດລາ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 15,000

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ

  • ບ້ານ ດົງນາໂຊກເໜືອ

ລັກສະນະຂອງອາຄານເປັນອາຄານປະກອບມີ 8 ຊັ້ນ,ກວ້າງໃຫຍ່ສວຍງາມ,ມີບ່ອນຈອດລົດທີ່ສະດວກສະບາຍ,ສາມາພັດເປັນບໍລິສັດເລີຍ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ