ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນ
ລາຄາ: 7,000,000 ໂດລາ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 1,200

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

  • ບ້ານ ໂພນໄຊ

ລັກສະນະຂອງດີນເປັນດີນປູກສ້າງອາຄານປະກອບມີ 8 ຊັ້ນ,ເປັນອາຄານທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ສວຍງາມຫຼາຍ,ມີບ່ອນຈອດລົດທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ໃນຫ້ອງທີ່ກວ້າງ ສາມາດພັດທະນາເປັນບໍລິສັດ ແລະ ອື່ນໆ.

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ