ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນ ແລະ ເຮືອນ
ລາຄາ: 900,000 ໂດລາ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 513

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ

  • ບ້ານ ດົງສະຫວາດ

ລັກສະນະຂອງເຮືອນເປັນເຮືອນວີນລ່າ 4 ຊັ້ນ,ມີ 7 ຫ້ອງນອນ ແລະ ມີແອທຸກຫ້ອງ, 9 ຫ້ອງນໍ້າ,ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຕິດກັບແຄມທາງໃຫຍ່ເລີຍ,ສາມາດເຮັດເປັນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ຫຼື ທຸລະກິດອື່ນໆ ລາຄາຂາຍ: 900,000 ໂດລາ,ລາຄາເຊົ່າ: 550,000 ບາດ/ປີ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ