ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນ ແລະ ເຮືອນ
ລາຄາ: 160,000 ໂດລາ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 1,769

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊທານີ

  • ບ້ານ ໂຄກສະອາດ

ເປັນເຮືອນວີນລ່າຊັັ້ນດຽວ,ຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ,ຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງງານເກືອໂຄກສະອາດ,ມີທາງເຂົ້າ-ອອກສະດວກສະບາຍ,ສາມາດຢູ່ເປັນຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສຸກເລີຍ.

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ