ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນ
ລາຄາ: 350 ບາດ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 127,234

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ປ່າງື່ມ

  • ບ້ານ ດອນໄຮ່

ເປັນດີນເປົ່າຫວ່າງ,ຖົມແລ້ວສາມາດປູກສ້າງໄດ້ເລີຍ,ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ,ມີທາງເຂົ້າ-ອອກສະດວກສະບາຍ,ເໝາະກັບການເຮັດເປັນໂຮງແຮມ,ທີ່ຢູ່ອາໄສ,ລີສອດ,ປູກຝັງລ້ຽງສັດແລະອື່ນໆ.

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ