ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ປະກາດຂາຍດີນປຸກສ້າງເປົ່າຫວ່າງ(ດ່ວນ)
ລາຄາ: 1,600 ບາດ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 18,312

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

  • ບ້ານ ຊຽງດາ

ລັກສະນະຂອງດີນເປັນດີນປຸກສ້າງເປົ່າວາ່ງ,ຖົມແລ້ວ,ສາມາດປຸກສ້າງໄດ້ເລີຍ ດີນຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ,ມີທາງເຂົ້າ-ອອກສະດວກສະບາຍ,ມີໄຟຟ້າ-ນໍ້າປະປາເຂົ້າເຖີງ,ສາມາດປຸກສ້າງເປັນທີ່ພັກອາໄສ,ຫ້ອງແຖວຝຫ້ເຊົ່າ,ໂຮງແຮມ ແລະ ອື່ນໆ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ