ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ປະກາດຂາຍດີນພ້ອມເຮືອນ (ດ່ວນ)
ລາຄາ: 219 ໂດລາ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 1,616

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ຫາດຊາຍຝອງ

  • ບ້ານ ໜອງໄຮ

ຮູບລັກສະນະຂອງເຮືອນເປັນເຮືອນວີນລ່າຊັ້ນດຽວສາມາດອາໃສຢູ່ໄດ້ເລີຍ,ມີຫນ້າບ້ານທີ່ກວ້າງຂວາງ,ບ່ອນຈົດລົດທີ່ສະດວກສະບາຍ ພ້ອມຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກຫລາຍຊະນິດ, ເປັນເຮືອນເຢັນດີ ແລະເປັນເຮືອນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ