ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ປະກາດຂາຍດີນເປົ່າຫວ່າງ(ດ່ວນ)
ລາຄາ: 149 ໂດລາ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 4,930

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ຫາດຊາຍຝອງ

  • ບ້ານ ຫາດຊາຍຂາວ

ຮູບລັກສະນະຂອງດີນເປັນດີນເປົ່າຫວ່າງງາມໆ ຖົມແລ້ວສາມາດປຸກສ້າງໄດ້ເລີຍ,ສາມາດປຸກສ້າງທີ່ພັກອາໃສຢູ່,ຫ້ອງແຖວ,ອາພາດເມັ້ນ,ໂຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ ແລະເປັນດີນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ