ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນເປົ່າຫວ່າງງາມໆ (ດ່ວນ)
ລາຄາ: 2,600 ບາດ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 2,214

  • ເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

  • ບ້ານ ຊຽງດາ

ເປັນດີນເປົ່າຫວ່າງ,ຖົມແລ້ວສາມາດປູກສ້າງໄດ້ເລີຍ,ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ,ມີທາງເຂົ້າ-ອອກສະດວກສະບາຍ,ເໝາະກັບການເຮັດເປັນໂຮງແຮມ,ທີ່ຢູ່ອາ,ຫ້ອງແຖວ ແລະອື່ນໆ.ພີເສດດີນຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃກ້ກັບມະຫາວີທະຍາໄລວີທະຍາສາດສຸຂະພາບ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ