ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ປະກາດໃຫ້ເຊົ່າໂຮງງານ (ດ່ວນ)
ລາຄາ: 200,000 ໂດລາ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 6,000

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ

  • ບ້ານ ຈອມເພັດ

ຮູບລັກສະນະຂອງໂຮງງານເປັນໂຮງງານທີ່ກວ້າງຂວາງ,ຕິດແຄມທາງໃຫຍ່ເລີຍ,ມີທາງເຂົ້າ-ອອກສະດວກສະບາຍ,ມີສະຖານທີ່ຈົດລົດສະດວກສະບາຍ,ມີອຸປະກອນເຄື່ອງຕັດຫຍີບຄົບຖ້ອນສາມາດດໍາເນີນການຕໍ່ໄດ້ເລີຍ.ເນື້ອທີ່ດີນທັງໝົດ: 6,000 ໄປຕາແມັດ,ລາຄາເຊົ່າ: 200,000$/ປີ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ