ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນເປົ່າຫວ່າງ
ລາຄາ: ກີບ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 8,811

  • ດີນເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊທານີ

  • ບ້ານ ໄຜລ້ອມ

ຮູບລັກສະນະຂອງດີນເປັນດີນສູງບໍ່ຕ້ອງຖົມສາມາດປຸກສ້າງໄດ້ເລີຍເໝາະແກ່ການປຸກທີ່ພັກອາໄສຢູ່ລາຄາຂາຍແມ່ນເຮົາແບ່ງຂາຍເປັນລ໋ອກຫລືຂາຍຕາມເງິນ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ