ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນເປົ່າຫວ່າງ
ລາຄາ: 1,000 ບາດ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 2,500

  • ດີນເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊທານີ

  • ບ້ານ ໂຄກສະອາດ

ຮູບລັກສະນະຂອງດີນເປັນດີນສູງບໍ່ຕ້ອງຖົມສາມາດປຸກສ້າງໄດ້ເລີຍເໝາະແກ່ການປຸກທີ່ພັກອາໄສຢູ່,ໂຄງການດີນຈັດສັນ,ໂຮງານແລະອື່ນໆ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ