ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍເຮືອນ
ລາຄາ: 1,000,000 ບາດ ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 246

  • ພ້ອມສີ່ງປຸກສ້າງຕ່າງໆ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ຫາດຊາຍຝອງ

  • ບ້ານ ດົງໂພນເລົາ

ຮູບລັກສະນະຂອງເຮືອນເປັນເຮືອນຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ ມີຊັ້ນດຽວ,ມີ 2 ຫ້ອງນອນ,2 ຫ້ອງນໍ້າ ແລະ 1 ຫ້ອງຄົວ ມີທາງເຂົ້າ-ອອກສະດວກສະບາຍ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ