ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ເປີດຈອງດ່ວນ (ດີນແບ່ງຂາຍງາມໆ)
ລາຄາ: 1,600 ບາດ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 14,888

  • ດີນເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

  • ບ້ານ ໂນນຫວາຍ

ເປີດຈອງດ່ວນ (ດີນແບ່ງຂາຍງາມໆ) ລາຄາຖືກ ພຽງແຕ່ທ່ານຈ່າຍຈອງ 10 ລ້ານກີບ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ