ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍດີນ/ໃຫ້ເຊົ່າ
ລາຄາ: 750 ໂດລາ / ຕາແມັດ

  • ເນື້ອທີ່ 4,171

  • ດີນເປົ່າຫວ່າງ

  • ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

  • ເມືອງ ໄຊທານິ

  • ບ້ານ ສະພັງເມິກ

ເປັນດີນເປົ່າຫວ່າງ ຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ເໝາະແກ່ການປຸກສ້າງເປັນຫ້ອງແຖວໃຫ້ເຊົ່າ,ທີ່ຢູ່ອາໄສ,ຮ້ານຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ