ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

Sell the Land
ລາຄາ: 4,500 Dollars

  • ເນື້ອທີ່ 2784

  • Empty space of Land

  • ແຂວງ Vientiane Capital

  • ເມືອງ Chanthabouri

  • ບ້ານ Wat Chan

It is empty space of Land, refilled soil, ready to construct, in the center of town, there is good access, suitable for commercialize: Hotels, rental offices and other

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ