ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍໂຄງການສາຍສົ່ງ 115 ກວ ຊຽງຮ່ອນ-ຫົງສາ ແລະ ບ້ານ ດອນ-ໂນນໄຮ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 127,5 ກິໂລແມັດ
ລາຄາ: 72,866,000 ໂດລາ

  • ທຸລະກິດ

  • ຜູ້ຊຳປະທານ

BOT ສາຍສົ່ງໃນ 5 ເສັນທີ່ສະພາຮອງຮັບ,ມີນາຍທຶນສົນໃຈປະກອບເອກະສານເປັນ 2 ຊຸດດັ່ງນີ້: 1.ຂື້ນບໍໍລິສັດ,2. ການເງິນອັບເດດ 2019 ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 6 ເດືອນ, 3.ບັດປະທານຜູ້ຕັດສີນບັັນຫາ, 4.ເຮັດໃບເຈດຈໍານົງທັງ 5 ສາຍເຖິງນາຍົກ, 6. ຄ່າຄອມ 4%, - VIP= 2%, - ປະສານສອງຝ່າຍ 1%, - ນາຍທຶນ 1%.


ເງື່ອນໄຂ:

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ