ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍໂຄງການສາຍສົ່ງ 500/230 ກວ ອ້ອມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 39 ກິໂລແມັດ
ລາຄາ: 72,866,000 ໂດລາ

  • ທຸລະກິດ

  • ຜູ້ຊຳປະທານ

BOT ສາຍສົ່ງໃນ 5 ເສັ່ນທີ່ສະພາຮອງຮັບຖ້າມີນາຍທຶນສົນໃຈປະກອບເອກະສານເປັນ 2 ຊຸດດັ່ງນີ້:ຂື້ນບໍລິສັດ,ການເງິນອັບເດດ 2019 ຫລືບໍ່ໃຫ້ເກີນ 6 ເດືອນ,ບັດປະທານຜູ້ຕັດສີນບັນຫາໄດ້,ເຮັດໃບເຈດຈໍານົງທັງ 5 ສາຍເຖິງນາຍົກ,ຄ່າຄອມ 4%, vip=2%,ປະສານສອງຝ່າຍ 1%,ນາຍທຶນ 1%.


ເງື່ອນໄຂ:

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ