ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍໂຄງການສາຍສົ່ງ 500 ກວ ນາເພຍ-ມະຫາໄຊ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 363,5 ກິໂລແມັດ
ລາຄາ: 72,866,000 ໂດລາ

  • ທຸລະກິດ

  • ຜູ້ຊຳປະທານ

ມີແອັດວານ 20% ຄ່າຄອມ 3% ປະກອບເອກະສານເຂົ້າດວ່ນມີຈໍານວນຈໍາກັດ,ຄໍາໂຄງການ 25,000/1 ກີໂລແມັດ,ຄໍ້າຢູ່ທະນະຄານ ຫຼື ໂອນເງິນສົດເຊັ່ນ MOA= ຈ່າຍ 20,000 ໂດລາ,ຄ່າກອງປະຊຸມເຂົ້າບັນຊີໂຄງການ 3%=2+1%,vip=1%,ຕິດ vip ແລະ ວີຊາການ 1%,ປະສານສອງຝ່າຍ 0,5%,ນາຍທຶນ 0,5%.ຖ້າແນ່ນອນມາລົມກັນຫຼືເຂົ້າມາລົມກັນຢູ່ໂຄງການເລີຍ.


ເງື່ອນໄຂ:

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ