ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ຂາຍໂຄງການ
ລາຄາ: 70,000,000 ໂດລາ

  • ທຸລະກິດ

  • ຜູ້ຊຳປະທານ

ບໍລິສັດ ດາວວຽງວິຈິດອຸດສາຫະກໍາ ການຄ້າ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ສະເໜີຂໍເຊັນ MOA ໃນການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນສາຍຟ້າ ຈາກດ້ານມິດຕະພາບລາວ-ກໍາປູເຈຍ ຫາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນລວງຍາວ 752 ກມ ແລະ ທາງດ່ວນເທິງດີນຈາກມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ ຜ່ານແຂວງອັດຕະປື ຫາ ແຂວງຈໍາປາສັກ ລວງຍາວ 260 ກມໃນຮູບແບບ BOT


ເງື່ອນໄຂ:

ຄວາມຄິດເຫັນ


ຄວາມຄິດເຫັນ