ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD.....ບໍລິສັດ SVX ກຣຸບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.....SVX Group Sole Co.,LTD

ໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງລັດຖະບານຈີນ
ລາຄາ: 50,000,000 ບາດ

  • ໂຄງການເອກະຊົນ

  • ຜູ້ໃຫ້ຮ່ວມທຶນ

ໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງລັດຖະບານຈີນ


ເງື່ອນໄຂ:

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ


ຄອມເມັ້ນ